Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 5/6/2023

Jednou z našich hlavních priorit je soukromí našich návštěvníků. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které společnost 4trackit shromažďuje a zaznamenává, a způsob jejich použití.

Používáním webové stránky jakýmkoliv způsobem, včetně zejména procházení, nákupu a používání jakékoli ze služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky, souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 4trackit („Zásady ochrany osobních údajů“). Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, neposkytujte prosím osobní údaje a nepoužívejte webovou stránku.

1. Osobní data

Shromažďujeme osobní údaje o Uživatelích ("Uživatel", "vy", "vaše"). Osobní údaje shromažďujeme, abychom mohli poskytovat vámi požadované služby, zlepšovat interakci uživatele se 4trackit a komunikovat s vámi o informacích o přepravě, službách, akcích a soutěžích. Snažíme se omezit shromažďované informace, abychom podpořili zamýšlený účel shromažďování. Pokud vás nelze identifikovat podle údajů, které shromažďujeme, například když byly osobní údaje anonymizovány, pak tyto údaje nejsou podle těchto Zásad ochrany osobních údajů považovány za osobní údaje.

Osobní údaje shromažďujeme, když:

 • vytvořit účet na webu
 • požádejte o zákaznický servis nebo nás kontaktujte
 • propojit e-mailový účet nebo jiný účet třetí strany se svým účtem
 • odeslat recenzi nebo zveřejnit jakýkoli uživatelský obsah na webu
 • jinak předejte osobní údaje společnosti 4trackit

Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat ověřovací informace (včetně, ale nikoli výhradně, uživatelského jména a zašifrovaných přístupových údajů) vašich e-mailových účtů, účtů sociálních sítí nebo jakýchkoli jiných účtů z jakékoli aplikace nebo webu třetích stran, které propojíte se svým účtem, informace o transakcích jako je název a cena produktu, kontaktní a platební údaje, Vaše jméno a/nebo název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a dodací údaje.

Když nás požádáte o poskytování služeb ve prospěch třetí strany, budete ze zákona oprávněni uvedenou třetí stranou sdělit její osobní údaje společnosti 4trackit. Toto oprávnění se bude vztahovat na Osobní údaje, včetně, nikoli však výhradně, jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, kreditní karty a dodacích údajů třetí strany.

Tyto údaje používáme pro tyto účely:

 • za výkon služeb 4trackit
 • ke zlepšení webové stránky, přizpůsobení uživatelské zkušenosti a zlepšení interakce uživatele s webem
 • pro propagační komunikaci
 • poskytovat zákaznický servis a zajišťovat bezpečnost našich operací

2. Soubory cookie a majáky

Používáme soubory cookie k vylepšení a zjednodušení vaší návštěvy; jmenovitě za účelem nabídnutí snazšího surfování na webu, snadnějšího přihlašování, pro účely interní bezpečnosti, administrace systému pro přizpůsobení reklam vašim preferencím a podobně. Cookies jsou malé datové soubory uložené na pevném disku počítače Uživatele. Kromě souborů cookie, které nám odesílají informace, používáme také soubory cookie, které shromažďují informace a zasílají je třetím stranám. Příkladem toho je Google Analytics. Některé z našich cookies mohou shromažďovat a ukládat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa. Používáním tohoto webu souhlasíte s umístěním souborů cookie na váš počítač a s přístupem společnosti 4trackit k souborům cookie v souladu s podmínkami zde uvedenými. Pokud si nepřejete přijímat cookies z webové stránky, buď cookies zakažte, nebo se zdržte používání webové stránky.

Můžeme také použít webové majáky. Web beacons nám umožňují zjistit, zda byla navštívena určitá stránka webu nebo zda byl otevřen e-mail nebo zda byly reklamní bannery na jiných webových stránkách účinné.

Většina webových prohlížečů je standardně nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete obvykle nastavit svůj prohlížeč tak, aby odstraňoval nebo odmítal soubory cookie, ale uvědomte si, že to nutně neovlivní flash soubory cookie třetích stran používané ve spojení s našimi webovými stránkami. Další informace o zakázání souborů cookie typu flash naleznete na adrese www.adobe.com/products/flashplayer/security. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odstranit nebo odmítnout soubory cookie, mohlo by to ovlivnit dostupnost a funkčnost webové stránky a možná nebudete mít přístup k některým nebo všem oblastem a funkcím webové stránky nebo je nebudete moci používat.

3. Odmítnutí cookies na tomto webu

Většina prohlížečů je zpočátku nastavena na přijímání souborů cookie. Máte však možnost zakázat soubory cookie, pokud si přejete, obecně změnou nastavení procházení vašeho internetového softwaru. Může být také možné nakonfigurovat nastavení vašeho prohlížeče tak, aby umožňovalo přijímání konkrétních souborů cookie nebo aby vás upozornilo pokaždé, když se na váš počítač chystá uložit nový soubor cookie, což vám umožní rozhodnout, zda soubor cookie přijmout nebo odmítnout. Ke správě používání souborů cookie máte k dispozici různé zdroje – může vám pomoci například sekce „Nápověda“ ve vašem prohlížeči. Můžete také zakázat nebo smazat uložená data používaná technologií podobnou cookies, jako jsou Local Shared Objects nebo Flash cookies, a to správou „nastavení doplňků“ vašeho prohlížeče nebo návštěvou webových stránek jeho výrobce. Protože naše soubory cookie umožňují přístup k některým základním funkcím našich webových stránek, doporučujeme ponechat soubory cookie povolené. V opačném případě, pokud jsou soubory cookie zakázány, může to znamenat, že budete mít omezenou funkčnost nebo vám bude zcela znemožněno používat tuto webovou stránku.

4. Jak zveřejňujeme vaše informace

4trackit vaše osobní údaje neprodává ani nepronajímá žádným třetím stranám.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požádat o přístup k vašim Osobním údajům
 • získat opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů
 • získat za určitých podmínek výmaz osobních údajů
 • za určitých podmínek omezit zpracovatelské činnosti, kterým osobní údaje podléhají

Ke svým osobním údajům, včetně kontaktních údajů nebo informací o účtu, můžete přistupovat, aktualizovat je a/nebo je odstraňovat prostřednictvím svého účtu.

5. Soukromí dětí online

Zavázali jsme se chránit soukromí dětí online. Za účelem ochrany soukromí dětí společnost 4trackit vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 18 let bez předchozího souhlasu rodičů. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 18 let, vymažeme tyto informace z našich záznamů.

6. Omezení odpovědnosti

S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon, za žádných okolností nebude společnost 4trackit odpovědná za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody (i když byla společnost 4trackit na možnost takových škod upozorněna) vyplývající z jakéhokoli aspektu používání osobních údajů společností 4trackit. Údaje jakékoli třetí strany poskytnuté vámi a/nebo vaší společností. Tato omezení platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. V některých jurisdikcích nemusí platit některá z výše uvedených omezení.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Odkaz na webovou stránku třetí strany neznamená, že ji podporujeme nebo že jsme s ní spojeni. Nevykonáváme kontrolu nad webovými stránkami třetích stran. K takovým webovým stránkám nebo obsahu třetích stran přistupujete na vlastní nebezpečí. Před poskytnutím jakýchkoli informací webu byste si měli vždy přečíst Zásady ochrany osobních údajů webové stránky třetí strany.

8. Mezinárodní

Jako globální společnost může 4trackit zpracovávat, ukládat a přenášet osobní údaje v Bulharsku nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je zapsána jakákoli společnost ze skupiny VNA Digital Group. 4trackit vyžaduje, aby všechny společnosti skupiny VNA Digital Group adekvátně chránily vaše osobní údaje, bez ohledu na to, kde jsou uloženy, prostřednictvím implementace standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých Komisí nebo jiného ekvivalentního mechanismu.

9. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

4trackit může čas od času změnit Zásady ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat zveřejněním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách. Pravidelně prosím kontrolujte naše Zásady ochrany osobních údajů kvůli změnám. Datum poslední aktualizace Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme v horní části Zásad ochrany osobních údajů. Změny vstoupí v platnost dnem „Poslední aktualizace“ uvedeným v revidovaných Zásadách ochrany osobních údajů. Pokračováním v používání webu souhlasíte s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů.